KAUNSELING ISLAM

Tugasan 2 :

Tajuk : Kaunseling  Remaja.

Arahan : Pilih dan jawab SATU (1) sahaja daripada DUA (2) soalan di bawah. 


1.  Sebagai seorang remaja apakah faktor-faktor yang menimbulkan konflik dalam kehidupan anda? Bagaimanakah cara terbaik anda mengatasinya berdasarkan kaedah dan teori kaunseling yang telah dipelajari.


2. Sekiranya anda didatangi oleh seorang remaja yang ketagihan dadah jenis shabu, apakah pendekatan kaunseling yang akan anda gunakan? serta senaraikan cadangan-cadangan penyelesaian anda kepada remaja tersebut.


***Sila hantar tugasan ini SEBELUM 17 JANUARI 2011 (ISNIN) dengan mengemailkan keemail gmail ustazah iaitu : ummuadib@gmail.com.
TAJUK : KAUNSELING INDIVIDU DAN KELOMPOK.


Soalan Latihan :


1. Apakah perbezaan antara kaunseling individu dan kaunseling kelompok?
2. Situasi bagaimanakan sekelompok klien itu tidak boleh dilakukan kaunseling secara kelompok dan hanya sesuai dilaksanakan kaunseling secara individu?
3. Jelaskan EMPAT (4) daripada prinsip kaunseling individu.
4. Apakah kelebihan yang diperolehi daripada teknik kaunseling secara kelompok?
* JAWAB SOALAN-SOALAN DI ATAS DAN EMAILKAN KEPADA USTAZAH JAWAPANNYA SECARA INDIVIDU SEBELUM KULIAH MINGGU HADAPAN.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...